ಹೆಚ್ಚುತಿರುವ ಬಡವ-ಶ್ರೀಮಂತರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ

ಚಾಮರಾಜನಗರ, ಅ.೨-ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಾ ನವಿ ಯತ ಜಡವ ಾಗಿ ಕ್ರೌರ್ಯ ಹಚೆ ು ್ಚತಿತ್ತಿ ರುವ  ಪರಿಣಾಮ  ಬಡವ-ಶ್ರೀಮಂತರ ನಡುವಿನ  ಅಂತರವೂ  ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತಿತ್ತಿದೆ ಎಂದು  ಸ್ಸತಿತಿ ದೇ ವನ ೂ ರ  ಮ ಹದ ೆ ವ  ಖೇ ದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಗಾಂಧಿ  ಜಯಂತಿತಿ-ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು  ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವ  ುಜಾಗೃತ ಬಾರತು ಎಂಬ ನೂತನ ಸಂಫìಟನೆಯನ್ನು ನಗರದ ರೋಟರಿ ಬವನದಲ್ಲಿ ಬಾನುವಾರ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬಡತನದ  ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ  ೩೨  ರೂ. ನಿಗದಿ  ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.  ಇದು ಬಡವರನ್ನೇ ಮುಗಿಸಿಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ. ಅಡು ಗೆಯ ಬ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಕಾಣಿಸಿ ಹಡಗಿನ ಬ್ರಷ್ಟಾ ಚಾರ  ಕಾಣಿಸದ  ಕಾರಣ  ಕೊಟ್ಯಾಧೀಶರು ಹೆಚ್ಚುತಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂ ತಿತ್ರಿಸುತಿತ್ತಿದ್ದಾರೆ.  ಇವರು  ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಎನಜಿಓಗಳ ಅಬಿಪ್ರಾಯವೇ ಜನರ ಅಬಿ ಪ್ರಾಯವಾಗುತಿತ್ತಿದೆ  ಎಂದು  ವಿಷಾದ  ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದರು. ಎರಡು  ದೇಶಗಳ  ನಡುವೆ ಯುದ್ದ‡ ತಂದಿಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಯುದ್ದ‡ವನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮ ಗಳು  ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುತ್ತವೆ.  ಜನರೆಲ್ಲಾ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.  ುಯುದ್ದಾ‡ತುರು ಇಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರಿಸಿದರು. ಗಾಂಧಿ-ಅಂಬೇಡ್ಕರ  ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅಬಿಪ್ರಾಯಬೇಧವಿದೆ. ಅಸŒïೃಶ್ಯತೆ ಅಸŒïೃಶ್ಯರ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಯಾರು ಅಸŒïೃಶ್ಯತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆಯೋ ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸಮಸ್ಯೆ. ಚಾ.ನಗರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆÒು ಆಗುತಿತ್ತಿದೆ. ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬ್ರಷ್ಟರು-ದುಷ್ಟರು. ಇಂಥವರು  ಇಲ್ಲಿಗೆ  ಬಂದರೆ  ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ  ಫಸತ್ಯದ ನೆಲ ನಮ್ಮದುಫ  ಅಂದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಲ್ಲವೇಲ ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಧಿತಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ›್ಮತೆ ಜಡ ವಾಗಿರುವುದು ಕಾರಣ ಎಂದು ನುಡಿದರು. ಇಂತಹ ವೇಳೆ ಚಾ.ನಗರದ ವಿುತ್ರರು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿವೇಕವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು  ತೋರಿ ಸಲು ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗೃತ ಬಾರತ ಸಂಫì ಟನೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಬಡವರ  ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸŒಂದಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ತರ್ಕಕ್ಕೆ ನಿಲುಕದ್ದಲ್ಲ. ತಾತಿತ್ವಿಕವಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲಿ ್ಲ ಎಂಟ್ಹತು ್ತ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಅದು  ಗಮನಸೆಳೆ ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ುಸಹಜ ಕೃಷಿು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನಿಮಗೆ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರ  ಒಡನಾಟವಾಗುತ್ತದೆ.  ಅವರನ್ನು ಸಹಜ  ಕೃಷಿ  ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ  ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ. ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬೇಡ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಲ  ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ  ಸಮಾಜವನ್ನು  ಕೊಂಡೊ ಯ್ಯಲು  ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತಹ  ಪರಿಸ್ಧಿತಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಈ  ವೇಳೆ  ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ  ಸತ್ಯ, ಅಹಿಂಸೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಜಾಗೃತ  ಬಾರತ  ಸಂಫìಟನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ದೀನಬಂಧು ಸಂಸ್ಧೆಯ ಪ್ರೊ. ಜಿ.ಎಸ. ಜಯದೇವ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಬರಹಗಾರ ಕೆ.ವೆಂಕಟರಾಜು  ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ  ಬಾಷಣ ಮಾ ಡಿದರ ು .

No Comments to “ಹೆಚ್ಚುತಿರುವ ಬಡವ-ಶ್ರೀಮಂತರ ನಡುವಿನ ಅಂತರ”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.