ಜೀವಂತ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಆರಂಬ

ಮೈಸೂರು,ಡಿ.೫- ಕುಕ್ಕರಹಳ್ಳಿ ಕೆರೆ ಎಂದಾ ಕ್ಷಣ ಮರಗಿಡಗಳು, ತಂಪು ಹವೆ ಜತೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿವಾದದ ತುಣುಕುಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿ ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಕೆರೆಗೆ ಹೊಂದಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈಗ ಜೀವಂತ ಮೀನು ಗಳೂ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆರೆ ಒಳಗಿಲ್ಲದ ಮೀನು ಗಳು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುಮದು ಉಂಟೇ ಎಂದು ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ಸö್ಯ ದರ್ಶಿನಿ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕವಾರದಿಂದ ಜೀವಂತ ್ರ ಮೀನುಗಳ ಮಾರಾಟ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಜತೆಗೇ ಪಡುವಾರಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲೂ ಮೀನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಹಾಗೂ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯ ಸಹಯೊಗ ದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಇಂತಹರ ಪ ಯೊಗ ನಡೆದಿದೆ. ವೊದಲ ದಿನ ೨೩೦ ಕೆ.ಜಿ. ಮೀನುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರು ಮುಗಿಬಿದ್ದು ಖರೀದಿಸಿದರು. ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೂ ಮೀನು ಗಳು ಬಿಕರಿಯಾದಮ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದರಿಂದ ಗರಿಷ್ಠ ೨.೨೫೦ ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಮೀನುಗಳಿದ್ದಮ. ಈ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೀನಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಿನಿಸನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಜನರು ಇದೀಗ ಜೀವಂತ ಮೀನುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲು ಸಂಭಮಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನದಿ ನೀರಿನಂತೆಯೆು ಫಳಫಳಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮೀನು ಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು, ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳ ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸಿದಮ. ಕೆಲಮ ಗಾಹಕರು ್ರ ಮೀನು ಸಿಗದೆ ನಿರಾಸೆಯಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದರು

No Comments to “ಜೀವಂತ ಮೀನು ಮಾರಾಟ ಆರಂಬ”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.