ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಮಾನ್ಯತೆ

ಮೈಸೂರು,ಡಿ.೪-ಹಣ ದುರುಪಯೊಗ, ಮಾನ್ಯತೆ ನವೀಕರಣವಾಗದಿರುಮದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಿತರ ಆರೋಪದಡಿ ಕುವೆಂಪುನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಶಾಲೆಯ ಪೌಡsಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ್ರ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇಲಾಖೆಯ ದಿಡಿüರ್‌ ಕಮದಿಂದ ಆಕೊ ್ರ ಶಗೊಂಡ್ರ ಪೋಷಕರು ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗ ಗುರುವಾರ ಪತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ್ರ ಶಿಕ್ಷಕರ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ೧೮,೬೧,೭೨೫ ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಲ್ಯಾಣ ನಿಧಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂ ಡಿರುಮದು ಹಾಗೂ ೨೦೦೫ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದೀಚೆಗೆ ಪ್ರೌಡsಶಾಲೆಯ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿ ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಶಾಲೆಯ ಪೌಡsಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಬೇಜವಾ ಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತೀರ್ಮಾನಗಳಿಂದ ವಿನಾಕಾರಣ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರು ಹೇಗೆಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಕುವೆಂಪುನಗರ ಪಂಚಮಂತ ರಸ್ತೆ ್ರ ಯಲ್ಲಿರುವ ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಶಾಲೆಯೆು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. ಆರೋಪ ಬಂದ ಕೂಡಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಶಾಲೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆಯೆು ಹಣ ದುರುಪಯೊಗ ಕುರಿತಂತೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡ ಳಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಕ್ಷಣ

No Comments to “ಜ್ಞಾನಗಂಗಾ ಪ್ರೌಡಶಾಲೆ ಮಾನ್ಯತೆ”

add a comment.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.