ಹಂದಿಜ್ವರತ ಚಾ್ಝನಗರದಲಿ ವೊದಲ ಬಲಿ

ಚಾಮರಾಜನಗರ್ಛಅ್ಝ೨೩-ಎಚ೧ಎನ೧ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದ ನಗರದ ಕೊಳದ ಬೀದಿಯ ಗರ್ಬಿಣಿಯೊಬಫರು ಮâತಪಟ್ಟಿದಾŠರೆ್ಝ ಈ ವಿಚಾರವನ್ರು ಜಿಲಾಧಿಕಾರಿ ಮನೋಜ ಕುಮಾರ ಮೀನಾ ಇಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದಾŠರೆ್ಝ ನಗರಸಬೆ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ರರಾದ ಪದ್ಮಾನಾಯಕ ಅವರ ಸಹೋದರಿ ಸವಿತಾ ಎ೨೮ಏ ಅ್ಝ೨೧ರಂದೇ ಮâತಪಟ್ಟಿದುŠ್ಛ ಅವರಿಗೆ ಎಚ೧ ಎನ೧ ಇದುŠದನ್ರು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಇಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ರ ೩್ಝ೩೦ರಲಿ ದâಡkಪಡಿಸಿದೆ್ಝ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹಂದಿಜ್ವರಕ್ಕೆ ಜಿಲೆ ಯಲಿ ವೊದಲ ಬಲಿಯಾದಂತಾಗಿದೆ್ಝ ಮಳವಳ್ಳಿಯ ಪುರಸಬಾ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ...

ಅಪಘಾತತ ಮೈಸೂರಿನ ಮೂವರ ಸಾವು

ಗುಂಡುಪೇಟೆ್ಛಅ್ಝ೨೩ -ತಾಲೂ ಕಿನ ಚಿಕ್ಕಹುಂಡಿ ಗೇಟ ಬಳಿ ಮಾರುತಿ ಓಮ್ರಿ ಹಾಗೂ ಕೆಎಸಆರಟಿಸಿ ಬಸ ಮುಖಾಮುಖಿ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಮಂದಿ ಸಾವನ್ರಪಿOಹರುವ ಫìಟನೆ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ್ಝ ಓಮ್ರಿಯಲಿದŠ ಮೈಸೂರಿನ ಒಂಟಿ ಕೊಪOಹಲಿನ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮನೋಹರ ಎ೨೯ಏ್ಛ ಶಕುಂತಲ ಎ೩೮ಏ ಹಾಗೂ ಲೋಕ ನಾಯಕನಗರ ನಿವಾಸಿ ಚಾಲಕ ಪುರು ಷೋತ‰ಮ ಎಂಬುವರೇ ಅಪಘಾತ ದಲಿ ಸಾವನ್ರಪಿOಹದ ದುರ್ದೈವಿಗಳಾಗಿದಾŠರೆ ್ಝ ಫìಟನೆಯ ವಿವರತ ಮೈಸೂರಿ ನಿಂದ...

ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ೩ ಕಾರು ಕಳವು

ಮೈಸೂರು್ಛಅ್ಝ೨೧-ನಗರದ ಸಿಸಿಬಿ ಪೊಲೀಸರು ಇಬಫರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ರು ಬಂಧಿಸಿ ೧೨ ಕಾರುಗಳನ್ರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣದ ಬೆನ್ರಲೇ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿ ಮೂರು ಕಾರುಗಳನ್ರು ಕಳವು ಮಾಡಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಪ ಹರಣಕಾರರು ಸೆಡು†ಹೊಡೆದಿದಾŠರೆ್ಝ ನಜರಬಾದ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪಿ‰ ಯಲಿ ೨ ಕಾರುಗಳು ಕಳುವಾಗಿದŠರೆ್ಛ ಮಂಡಿ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪಿ‰ಯಲಿ ಒಂದು ಕಾರು ಕಳುವಾಗಿದೆ್ಝ ಇಂದಿರಾನಗರ ಬಡಾವಣೆಯ ಎಸಆರಟಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ ಗ್ಯಾರೇಜ ಹಿಂಬಾಗದ ರಸೆ‰ಯಲಿ ನಿಲಿಸಿದŠ ದಿನೇಶಕುಮಾರರವರ ಸ್ಯಾಂಟ್ರೊ...

ನಗರ ಬಸ ನಿಲಾŠಣ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಮೀನಾ-ಮೇಷ

ಮೈಸೂರು್ಛಅ್ಝ೨೧-ತೀವ್ರ ವಾದ-ವಿವಾದ ಹಾಗೂ ಚರ್ಚೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ನವೀಕâತ ನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ ನಿಲಾŠ ಣದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವಿಷಯ ಇನ್ರೂ ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದಿŠದುŠ್ಛ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಮಾನವಾಗಿಲ್ಝ ನಗರಪಾಲಿಕೆ ಸಬಾಂಗಣದಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಜವಹರಲಾಲ ನೆಹರು ರಾಷ್ತ್ರೀಯ ನಗರ ಪುನರುಜ್ಜೀವನ ಯೋಜನೆ ಎಜೆ್ಝಎನ್ಝನರ್ಮಏ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಬೆಯಲಿ ಬಸ ನಿಲಾŠಣ ಉದ್ಘಾಟನೆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿತಾದರೂ ದಿನಾಂಕ ನಿಗದಿಯಾಗಲಿಲ್ಝ ಜೆ್ಝಎನ್ಝನರ್ಮ ವಿಶೇಷಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಆದ...

Andolana available online

You can now read Mysore news brought to you by Andolana in unicode. Click on the eNews link  or any categories link to browse news in HTML.   Your feedback is important to help us improve. Please let us know how would you like to...
  • ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ

    ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜಪಿ

    ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ,ಡಿ.೨೩-ಜಾರ್ಖಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸುಮದು ಖಚಿತವಾಗಿದ್ದು, ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಜಾರ್ಖಂಡ್‌, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರ ವಿಧಾನ ಸಭೆಗೆ...

    December 24th, 2014 | Read more